Ważna informacja !!!

Zgodnie z uchwałą XXII/329/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 roku, w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu i Miejskiego Zarzadu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu i tym samym przejęcia z mocy prawa zadań statutowych Gminy Bytom - Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej, wszystkie sprawy prowadzone przez MZZiGK przechodzą do zadań MZDiM.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.


tel.: (32) 396-97-00

email: mzdim@mzdim.bytom.pl

ePUAP: /MZDIM-Bytom/SkrytkaESP


Czytaj uchwałę...